Conclusie

Veilig programmeren is een zorgvuldige bezigheid. Bedenk bij alles wat u schrijft of iemand het zou kunnen misbruiken en geef iemand niet meer toegang tot uw computer dan noodzakelijk is. Dat het script niet toegankelijk is van buitenaf is geen reden om slecht te programmeren: als de hacker toch via andere manieren binnen komt, is uw programma misschien de manier om meer toegang te krijgen.

Leesvoer

Einde