Strings samenstellen

Als je meerdere strings hebt kun je die aan elkaar plakken met de concatenatie operator. Concatenatie is een moeilijk woord voor "aan elkaar plakken". Een operator ken je uit de wiskunde, zoals +, −, ×. Die operatoren werken echter op cijfers, terwijl de . operator op strings werkt.

$a = 3 + 6;
$b = 'aard' . 'bei';

Met de . operator kunnen twee of meer strings aan elkaar geplakt worden om een nieuwe string op te leveren.

$a = 'Lekker';
$b = 'weer';
echo $a.$b.'hier'; // Output: Lekkerweerhier
Je kan in PHP ook cijfers aan strings plakken. Het cijfer wordt dan omgezet in een string voor het plakken. Echter, als je het resultaat van een rekensom wil plakken moet je ronde haakjes gebruiken:
$a = 3;
echo 'waarde van $a: '.$a;
echo '$a min 1 fout: '.$a - 1; // Output: -1
echo '$a min 1 goed: '.($a - 1); // Output: $a min 1 goed: 2